NederlandWerktDoor.TV

Samen Werken aan de Toekomst

Startup in Residence - 18 Challenges

Wil jij Samen Werken met de overheid aan de uitdagingen van de toekomst? Zes overheidsorganisaties, waaronder vier ministeries zijn op zoek naar innovatieve oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Meld je aan voor één van de 18 challenges.

Dit ‘Startup in Residence’-programma is een initiatief van onder andere:
– Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Provincie Zuid-Holland
– Gemeente Den Haag

Dit bericht delen? Gebruik: StartupInResidence.WerktDoor.nl

Lieke & Richard Lamb

Nederland Werkt Door is een initiatief van het Future Expertise Center.

Om de continuïteit en de synergie over de verschillende sectoren heen te garanderen, is het platform ‘Nederland Werkt Door’ gebaseerd op partners-organisaties die elkaar (en hun achterban) kunnen versterken. Wilt u ook met uw organisatie aansluiten als partner bij ‘Nederland Werkt Door’?

Contact

070 511 44 44

NLWD@TrendWatcher.com