Nederland Werkt Door . TV

Samen Werken aan de Toekomst

Welkom bij Nederland Werkt Door

Nederland Werkt Door is een platform dat ruimte biedt aan ondernemers en organisaties van groot tot klein om elkaar te inspireren en verbinding aan te gaan. Nederland Werkt Door functioneert als katalysator. Een positieve virtuele ontmoetingsplek waar die nuttige informatie; dat steuntje in de rug; dat gouden advies; die kernachtige samenwerking openingen biedt naar de Toekomst. Een toekomst waarin innovatieve en flexibele oplossingen de kern zullen vormen van een hernieuwde samenleving.

Partners

Nederland Werkt Door beoogt een digitaal podium te bieden aan bedrijven; ondernemers en organisaties om te laten zien hoe zíj invulling geven aan de uitdagingen die de economie nu oproept. Met enthousiaste partners zet Nederland Werkt Door een krachtig platform neer om verschillende sectoren met elkaar te verbinden en te inspireren.

Talkshow Nederland Werkt Door . TV

Sinds 2016 wordt de kern van het platform Nederland Werkt Door gevormd door een periodieke talkshow via NederlandWerktDoor.TV  Deze programma’s bestaan uit een mix van ondernemers; stakeholders en bestuurders. Door middel van interviews; cases; bedrijfsreportages etc. wordt werkend Nederland geïnspireerd om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar door te pakken. Met krachtige voorbeelden en bruikbare tips vanuit de verschillende sectoren. Zo werkt Nederland door in deze uitdagende tijd.

Samen Werken aan de Toekomst

Op deze manier geeft het platform Nederland Werkt Door aan werkend Nederland een positieve steun in de rug en laat weten dat niemand er alleen voor staat. Tegelijkertijd zorgt Nederland Werkt Door ervoor dat tussen de verschillende partner-organisaties (en hun achterban) uitwisseling van kennis; ideeën en netwerkcontacten plaats vindt. Samen zoeken naar oplossingen. Samen dragen en samen herbouwen.

Lieke en Richard Lamb

Nederland Werkt Door is een initiatief van het Future Expertise Center.

Om de continuïteit en de synergie over de verschillende sectoren heen te garanderen, is het platform ‘Nederland Werkt Door’ gebaseerd op partners-organisaties die elkaar (en hun achterban) kunnen versterken. Wilt u ook met uw organisatie aansluiten als partner bij ‘Nederland Werkt Door’?

Contact

070 511 44 44

NLWD@TrendWatcher.com