NederlandWerktDoor.TV

Samen Werken aan de Toekomst

2021.02.15 Thema: #OpenUp via #innovatie

Value Track_
Een project van Ideas from Europe

Zie het persbericht van 2021.02.24 onderaan:
Open Up van de economie via Innovatie:
“Value Track biedt nieuw perspectief”

Bekijk ook de hele uitzending of de losse gesprekken.
De tafelgasten worden onder het venster genoemd.

Persbericht 2021.02.24

 Open Up van de economie via Innovatie:
“Value Track biedt nieuw perspectief”

“Veel HighTech-oplossingen die bij zouden kunnen dragen aan een betere wereld, worden nog onvoldoende benut, omdat de markt er niet klaar voor is. Dat vergt samenwerking (in een vroeg stadium) van alle betrokken partijen. Om die samenwerking te stimuleren  is een oplossing  bedacht door een groep experts: het  Value Track Network.”

Tess Rutgers van Rozenburg – Rottier

Onlangs heeft een aantal experts de krachten gebundeld om te komen tot de invulling van een nieuwe werkwijze volgens de ‘Value Track Methode’. Het principe van de ‘Value Track’ is inmiddels een pilotproject van Ideas from Europe dat mede-ondersteund wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit onder andere ter voorbereiding van de European Entrepreneurship Summit, in het najaar van 2020.

Doel is om aan de hand van de Value Track Methode tal van oplossingen naar de markt te brengen om ‘Global Challenges’ op te lossen. Dit door een intensieve Publiek Private Samenwerking tussen overheden; bedrijfsleven. De  urgentie hiervoor is door Corona, alsook de invulling van de Sustainable Development  Goals (SDG), verder vergroot.

Value Track Methode

Het unieke aan de aanpak van de Value Track Methode is dat de betrokken  organisaties de gehele keten vertegenwoordigen, van product naar toepassing. Middels een aantal validatie-stappen worden de thema’s gedefinieerd, een global zoektocht opgezet naar HighTech-oplossingen en wordt bepaald wat er nodig is om de weg vrij te maken om deze duurzame innovaties te realiseren. Per thema wordt een gemeenschappelijk te definiëren ‘Collective ValueCase’ opgesteld en levert iedere betrokken organisatie een inhoudelijk bijdrage. Daarbij hoort ook een grondige analyse waarbij zowel kansen; eventuele  hindernissen; de haalbaarheid; schaalbaarheid en economische en maatschappelijke waarde van bepaalde  oplossingen in kaart gebracht worden.

De aanpak is fluïde. Organisaties die zouden kunnen bijdragen aan een Value Track, worden uitgenodigd om aan te haken bij dit het ecosysteem. De onderlinge  samenwerking richt zich op resultaten in de vorm van marktdoorbraken op basis van  HighTech-oplossingen. Zie ook de beschrijving op ValueTrackNetwork.com.

Value Track in de praktijk

Om de waarde van de Value Track Methode in de praktijk aan te tonen zijn de afgelopen maanden onder andere de onderstaande thema’s uitgewerkt of in voorbereiding:

– People Flows & Social Distancing
– Personalised Medicine
– Renewable Energy & Storage
– Space Wisdom for Smart Cities
– etc.

Denk mee met Value Track

Bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden worden uitgenodigd om vanuit de eigen organisatie mee te denken met een Value Track. Zie verder IdeasFrom.EU en ValueTrackNetwork.com.

Bekijk de uitzending over Value Track

In het kader van het project ‘Open Up via Innovatie’ is via het Platform NederlandWerktDoor.TV door het Future Expertise Center een uitzending verzorgd over de ‘Value Track rond People Flows & Social Distancing’ met aan het woord de volgende experts:

– Tess Rutgers van Rozenburg, Value Track
– Sonja van Meerbeek, Ideas from Europe
– Paul Iske, Universiteit Twente & Institute of Brilliant Failures
– Paul Epping, EQxponential
– Harm Jan Arendshorst, iLabs
– Theo Breuers, COMPO Software
– Jelmer de Wilde, Stevin Technology Consultants
– Lieke Lamb, Future Expertise Center
– Richard Lamb, Future Expertise Center

“Onze samenleving is deels nog gebaseerd op denkbeelden die voortkomen uit de industriële revolutie. Dat is achterhaald. Met de iteratieve Value Track Methode kan Collective Development een nieuwe eigentijdse invulling krijgen. Dit zal ook bijdragen exit-strategie rond Corona. Hierbij wordt rekening gehouden met door de EU gevraagde inclusie; diversiteit; open innovatie; cross-sectorale werkwijze over de landsgrenzen heen; overstijgend qua hiërarchie; cross-disciplinair en uiteraard als Publiek-Private Samenwerking. Hierin is Europa uniek. Zowel binnen de EU als op mondiale schaal is inmiddels belangstelling getoond voor Value Track, een project van Ideas from Europe.”

Sonja van Meerbeek

= = = Voor de redactie // Niet voor publicatie = = =

 

Open Up via Innovatie

De in dit persbericht besproken uitzending over ‘Value Track’ in het kader van het project ‘Open Up via Innovatie’ is te zien via het Platform NederlandWerktDoor.TV (uitzending: 2021.02.15).

Mediacontact: 06 223 833 26

Lieke Lamb, Future Expertise Center
Richard Lamb, Future Expertise Center
Zij zijn beschikbaar voor een inhoudelijk toelichting.

Desgewenst brengen zij u ook in contact met de betrokkenen vanuit Ideas from Europe (IDF) en Value Track. Enkele van hen zijn ook beschikbaar om aan te schuiven in een RTV-programma.

Gebruik bij spoed: WhatsApp; SMS of News@TrendWatcher.com

Landelijke media welkom

Mocht u, als fotograaf; videoploeg en/of redacteur van een landelijk medium, een Value Track – bijeenkomst willen bijwonen om materiaal te verzamelen of een 1-op-1 interview willen voeren, neem dan contact op via één van bovenstaande nummers.

Beeldmateriaal

Wordt op verzoek beschikbaar gesteld.

Ter toelichting

Value Track is een project van Ideas from Europe. IFE wordt onder andere ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie. Zie ook www.IdeasFrom.eu.

Maak jezelf zichtbaar!

Schuif aan als Tafelgast in een uitzending bij Lieke & Richard Lamb. Alle uitzendingen plus de komende uitzenddata staan op de homepageHet is ook mogelijk om een eigen thema-uitzending aan te vragen.

Bel of Email om een overzicht met de TV-pakketten en Pricing te ontvangen: 070 511 44 44.

Lieke & Richard Lamb

Nederland Werkt Door is een initiatief van het Future Expertise Center.

Om de continuïteit en de synergie over de verschillende sectoren heen te garanderen, is het platform ‘Nederland Werkt Door’ gebaseerd op partners-organisaties die elkaar (en hun achterban) kunnen versterken. Wilt u ook met uw organisatie aansluiten als partner bij ‘Nederland Werkt Door’?

Contact

070 511 44 44

NLWD@TrendWatcher.com